lunes, 13 de abril de 2009

Opinió Personal

DICCIONARI PER A OCIOSOS
  • Literatura

La seva definició de literatura no ha sigut una lectura fàcil d'entendre però puc distingir algunes idees que comparteixo amb l'autor. Crec que el text no la va escriure per motius polítics ni tampoc per entretindre als lectors, crec sincerament que el motiu pel qual la va escriure és per a fer-nos pensar a la manera com ell interpretava la realitat. És una visió interna va ser escrita per al públic per a que entenéssin el concepte de literatura tal com ell l'entenia; per tant seria una crítica personal o un article d'opinió. La lectura del text m'ha semblat molt avorrida ja que l'autor s'expressa de manera que només ell o algú que pensi igual serien capaç d'entendre-la.

L'autor posa exemples de la societat de l'época que també pot ser comparada amb la societat actual, que quan es genera por en una societat, aquesta por s'expandeix com una malaltia i no s'atura. Això ho explica per a continuació parlar dels diferents tipus de lectors: els "cultes" i els que únicament llegeixen el diari. Els primers són aquells que escolleixen llegir els clàssics ja que no han d'escollir una postura davant dels fets narrats perquè ja ha ocurregut. La segona és la classe de persona que vol estar al dia.

Algunes persones se submergeixen en la lectura perquè els fa por la realitat o be perquè són persones que s'avorreixen de la realitat, per tant els que estan contents de la seva vida no els fa falta la lectura.